Αγαπητέ επιχειρηματία φίλε του Σωματείου

Η Best For You Consultants είναι η μεγαλύτερη & πιστοποιημένη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων σε κοινοτικά προγράμματα επιδοτήσεων στην Ελλάδα!

Η BestForYou δημιουργήθηκε το 2005 με σκοπό να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις εντάσσοντας κι εδραιώνοντάς τες σωστά στην αγορά, προσφέροντάς τους ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική υποστήριξη, αναζητώντας τα κατάλληλα επενδυτικά προγράμματα κι εξασφαλίζοντας έως την χρηματοδότηση των νέων επιχειρησιακών ενεργειών τους.

Το ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013) συνολικά

Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας & της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας μας με έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας. Για τον σκοπό αυτό θα διατεθούν την επόμενη 3ετία ακόμη 16 δισεκατομμύρια ευρώ!

Σύντομα θα προκηρυχθούν τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις & νέους επιχειρηματίες, όπως επίσης για τις κατοικίες στα πλαίσια της «πράσινης ανάπτυξης.» Τέλος, το Υπουργείο Οικονομίας ολοκληρώνει σύντομα τον νέο Επενδυτικό Νόμο (για τον Τουρισμό, Πολιτισμό, Βιοτεχνολογία, ΑΠΕ)
κι ενεργοποιεί τις Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα και τα έργα παραχώρησης.

Όλα τα προγράμματα αποσκοπούν στην διευκόλυνση μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων της ανάπτυξης, επέκτασης ή και της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων σε όλους σχεδόν τους τομείς ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας. Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην ενισχυόμενη επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε Τράπεζες μόνο για την παροχή δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η Best For You Consultants, που μέσω των κατηρτισμένων στελεχών της καθοδήγησε χιλιάδες επενδυτές έως σήμερα, αναλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή ολοκληρωμένων επενδυτικών προτάσεων σε όλες τις δράσεις.

Φίλοι του Σωματείου θα χαρούμε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μας,

– Οι άνθρωποι της – Best For You Consultants.