Αλλαγή ημερομηνίας συνεδρίου 2015

Η ημερομηνία για το συνέδριο του 2015 αλλάζει σε 17 Μαϊου 2015.

Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέριες.