Αλλαγή τόπου Συνεδρίου

Σας ενημερώνουμε ότι το Συνέδριο στις 16-17 Ιουνίου στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Αμαλία, στην πλατεία Συντάγματος.