Ανακοίνωση για Γ.Σ.


Ανακοινώνουμε στα μέλη του Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδας την ακύρωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, λόγω μη απαρτίας των μελών.

Με εκτίμηση το Δ.Σ.