Ανακοίνωση για επικοινωνία με θεράποντες ιατρούς

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδας, συστήνει και υπενθυμίζει στους πιστοποιημένους Ποδολόγους ότι σύμφωνα με την κλινική εικόνα και τη λήψη ιστορικού του πελάτη-ασθενή, είναι επιτακτική ανάγκη η επικοινωνία τους με τον θεράποντα ιατρό όταν αυτός υπάρχει ή η σύσταση άλλης ειδικότητας σύμφωνα με την γνώμη του. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται, η έγγραφη σύσταση για την διασφάλιση της επικοινωνίας, μεταξύ ποδολόγου και πελάτη ή συγγενών και ιατρικής ειδικότητας. Σε άλλη περίπτωση και χωρίς αποδείξεις για τις συστάσεις του Ποδολόγου, το Σωματείο θα αδυνατεί να προβεί προς την υπεράσπιση του.