Ανακοίνωση για τον κορονοϊό

Βάσει υπουργικής απόφασης, που διαχωρίζει τις επιχειρήσεις, βάσει του ΚΑΔ λειτουργίας τους, τα ποδολογικά κέντρα ( ΚΑΔ 86901908) διαχωρίζοντας τη θέση τους από τα κέντρα αισθητικής με ΚΑΔ 9602, λειτουργούν με σύνεση και αίσθημα προσωπικής ευθύνης, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας, μέχρι νεοτέρας.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ