Ανακοίνωση Εξετάσεων

Το Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας ανακοινώνει για την διεξαγωγή των επαναληπτικών εξετάσεων πιστοποίησης και των υποψηφίων  καθηγητών  την Δευτέρα 22  Ιανουαρίου 2018, στις 9,00π.μ..

Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να παρευρεθούν εγκαίρως στην Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας (Αριστοτέλους 120, Αθήνα), όπου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις. Όσοι εξετάζονται σε πρακτικό μέρος να έχουν μαζί τους  πετσέτα, ποδιά, εργαλεία, αναλώσιμα, πατάτα, αυγό, μάσκα και γάντια.