Ανακοίνωση

Αξιότιμα μέλη, ως ΔΣ θεωρήσαμε υποχρέωση μας, την παρούσα επιστολή, προκειμένου να γίνει κατανοητή στα μέλη, η από την 25/02/2021, ανάρτηση του
Νομικού Εκπροσώπου του Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδας, διότι παρατηρήθηκε
παρερμηνεία του σχετικού εγγράφου.
Σε καμία περίπτωση, το Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας, δεν ανακοίνωσε, το
κλείσιμο των Ποδολογικών Κέντρων ή την αφαίρεση πινακίδων.
Προβήκαμε, σε σύσταση και την προσοχή των μελών, με αφορμή περιστατικό
μέλους, να διορθωθούν τυχόν λέξεις, που αναγράφονται σε ταμπέλες ή
διαφημιστικά έντυπα.
Εάν ενθυμείστε, όσοι είστε απόφοιτοι της Ακαδημίας Ποδολόγων Ελλάδας, κατά την
διάρκεια της φοίτησης σας, απαγορευόταν δια ροπάλου στον γραπτό σας λόγο, η
λέξη θεραπεία. Πόσο μάλλον, να γίνετε ανάρτηση, σε ταμπέλα ή έντυπο υλικό!!!
Εφόσον είναι γνωστό, ότι εδώ και χρόνια πασχίζουμε για μια νομοθετική ρύθμιση,
δεν υπάρχει σαφήνεια. Παρά ταύτα, λειτουργούν ανά την επικράτεια όλα τα
Ποδολογικά Κέντρα, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
Ευτυχώς η Ελληνική Γλώσσα, είναι πλούσια…. Η λέξη θεραπεία, μπορεί να
αντικατασταθεί, με τις λέξεις…καθαρισμός, αποκατάσταση βλαβών… όπου και
αυτός είναι ο ρόλος του Ποδολόγου.
Από τη στιγμή που δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, η οποία να ορίζει ρητά, τις
δικαιοδοσίες του Ποδολόγου, καλό είναι να περιοριζόμαστε, σε ότι ορίζει το
Σωματείο. Ο ρόλος του Ποδολόγου και το τι ακριβώς πράττει, είναι ευρέως
διαδεδομένο. Είναι αξιοσημείωτο, ότι εν μέσω πανδημίας, ο Ποδολόγος είναι από
τους ΚΑΔ, που λειτουργεί κανονικά!!! Και όσα μέλη, τον είχαν ως κύρια
δραστηριότητα, δεν έκλεισαν, ούτε μια μέρα!!!
Επίσης θα ήταν φρόνιμο, άτομα τα οποία δεν ανήκουν , στο Σωματείο Ποδολόγων
Ελλάδας ή απείχαν για χρόνια ή αποχώρησαν προσφάτως, μη γνωρίζοντας τις
διενέργειες αυτού, να είναι προσεκτικοί στους σχολιασμούς τους. Με βάση το
άρθρο 4 του Καταστατικού, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις , το Σωματείο φέρει
κάθε δικαίωμα, ακόμα και να τους διαγράψει.

Το Σωματείο, ουδέποτε έχει προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, αντιθέτως έχει δεχτεί
πίσω μέλη τα οποία απείχαν για χρόνια, επικαλούμενοι διαφόρους λόγους.
Για όσους λοιπόν, απείχαν στις 22 Φεβρουαρίου 2019, στην Γενική Συνέλευση η
οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Σωματείου, καθότι υπήρχε απαρτία των
μελών, αποφασίστηκε η τροποποίηση του Καταστατικού και συγκεκριμένα η κα.
Καραμήτσα, ανάγνωσε τις τροποποιήσεις, λέξη- λέξη, με κοινή ομοφωνία και συνυπογραφή!!!
Συνάδελφοι, ας είμαστε προσεκτικοί κάνοντας τη δουλειά μας, χωρίς προκλήσεις,
τηρώντας τις οδηγίες/συστάσεις του σωματείου μας και τους νόμους του κράτους
στο οποίο δραστηριοποιούμαστε.
Κλείνοντας, σας υπενθυμίζουμε, ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με το Νομικό
Σύμβουλο του Σωματείου και να αναλαμβάνει υποθέσεις σας, χωρίς οικονομική
επιβάρυνση σε τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζετε, εφόσον βέβαια, άπτονται
του Σωματείου για να μην επιβαρύνεστε οικονομικά.
Υ.Γ: Το Σωματείο, φέρει την υποχρέωση, να αναρτεί τις ανακοινώσεις του, στην
επίσημη ιστοσελίδα του και τον Ποδαλλείριο και όχι σε άλλα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Και κάτι τελευταίο….να ζητήσουμε ταπεινά συγνώμη, από τα μέλη, τα
οποία αναγκάζονται τρόπον τινά και δεν επιθυμούν να παρευρίσκονται σε όποια
χαρμόσυνη εκδήλωση. Δεν θα επαναληφθεί ποτέ ξανά.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ