Απολεσθέν αντικείμενο από το 26ο Συνέδριο Ποδολογίας

Κατά την διάρκεια του 26ου Συνεδρίου Ποδολόγων στο Ξενοδοχείο Oscar, βρέθηκε μια εσάρπα. Παρακαλείτε όποιος την έχει χάσει να επικοινωνήσει με το Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας.