Γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ για το Σωματείο Ποδολόγων

Σχετ.1. Η αριθ. αποφ. 26 της 295ης/18-3-2022 της Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

  1. Τα με αριθ.πρωτ.Γ5β/Γ.Π. 36079/24-5-2019, Γ5β/ΔΥ 26-5-2020, Γ5β/ΔΥ 30-11-2020, Γ5β/ΔΥ 18-1-2021, Γ5β/ΔΥ 28-4-2021, Γ5β/ΔΥ 18-5-2021 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας –Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Υγείας, τα οποία διαβιβάστηκαν στο ΚΕ.Σ.Υ. με τα συνημμένα σε αυτά δικαιολογητικά, αναφορικά με το αίτημα θεσμοθέτησης του επαγγέλματος Ποδολόγου.

3.Το αριθ. πρωτ. 36079/14-5-2019 υπόμνημα του Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδας.

  1. Το από 10 -6-2020 έγγραφο του Συλλόγου Ποδολόγων Ελλάδος.
  2. Το από 14-4-2021 έγγραφο του Ελληνικού Συλλόγου Ποδιάτρων-Ποδολόγων .

 

 

Κατόπιν των αιτημάτων σας, ενημερώνουμε ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) με την αριθ. 26 απόφαση «Δημιουργία Τμήματος Γ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Επαγγέλματος Ποδολόγου» της 295ης/18-3-2022 Ολομέλειάς του, η οποία έγινε δεκτή από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, γνωμοδότησε ομόφωνα ότι:

«Η Ποδολογία είναι ο τομέας που ασχολείται με την υγεία, και την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που προσβάλλουν τον άκρο πόδα. Πρόκειται για ένα αυτόνομο επάγγελμα του κλάδου της υγείας, το οποίο συνεπικουρεί πολλές ιατρικές ειδικότητες, απόλυτα διακριτό από αυτό του Ποδιάτρου που παραπέμπει σε Ιατρική Ειδικότητα.

Ο Ποδολόγος λειτουργεί προληπτικά και εν μέρει θεραπευτικά, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες μεθόδους σχετικά με τις παθήσεις των κάτω άκρων, σε συνεργασία πάντα με την εμπλεκόμενη ιατρική ειδικότητα της πάθησης για την οποία παρουσιάστηκε ο ασθενής και δεν δύναται να προβαίνει σε διενέργεια χειρουργικών πράξεων.

Ιδιαίτερα σημαντική μπορεί να θεωρηθεί η συμβολή του στην αντιμετώπιση του σύγχρονου προβλήματος του διαβητικού ποδιού, αλλά πάντα σε συνεργασία με τον θεράποντα διαβητολόγο. Ο Ποδολόγος θα μπορεί να αναγνωρίζει έγκαιρα τη σοβαρότητα της κατάστασης και να παραπέμπει άμεσα τον διαβητικό ασθενή σε διαβητολογικά κέντρα με εξειδίκευση στο διαβητικό πόδι, προκειμένου να αντιμετωπισθεί συνολικά σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες.

Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο θα αποφορτιστεί το σύστημα υγείας και τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, αλλά θα υπάρξει και σημαντικό οικονομικό όφελος και για τους ασθενείς και για το Δημόσιο σύστημα Υγείας από την έγκαιρη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.

Συνεπώς υπάρχει άμεση αναγκαιότητα δημιουργίας Τμήματος Ποδολογίας στην Γ΄ Βάθμια Εκπαίδευση».

Η Υπηρεσία μας απέστειλε έγγραφο  στο Υπουργείο Παιδείας , ως αρμόδια υπηρεσία για  την  υλοποίηση της  ανωτέρω  απόφασης του ΚΕ.Σ.Υ.

(κατεβάστε το αρχείο)
Γνωμοδοτηση ΚΕΣΥ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΣΩΜ.ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 4.11.2022