Γνωστοποίηση διαγραφής από τα μητρώα Ποδολόγων Ελλάδας

       Γνωστοποίηση- ανάρτηση:

       Καθίσταται γνωστό με την παρούσα ότι ομοφώνως έγιναν δεκτές οι αιτήσεις των μελών 1) Άννας- Μαρίας Γαργάλη κατοίκου Δρυμώνα Λέρου και 2) Ηλιάνας Λυμπέρη κατοίκου Πειραιά 3) Αντιγόνης Παπαδοπούλου κατοίκου Κατερίνης 4) Άννας Παγκά-Παγκαδάκη κατοίκου Ρόδου 5) Βάννας Λέσση κατοίκου Γλυφάδας 6) Αικατερίνης Καστάνη κατοίκου Χαλκίδας και 7) Σκαραμάγκου Ευαγγελίας κατοίκου Αθήνας, περί διαγραφής τούτων από τα μητρώα ποδολόγων Ελλάδας.

         Κατόπιν τούτου παύει να υπάρχει κάθε επικαιροποιημένη πιστοποίηση τίτλου και λειτουργίας ποδολογικού κέντρου καλυπτομένου, τόσο από το σωματείο ποδολόγων Ελλάδας, όσο και από την Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας, ως προς τα άνω πρόσωπα, τα οποία πλέον απέκτησαν την ιδιότητα των πρώην μελών, αφού έλαβε χώρα οριστική διαγραφή τούτων από τα οικεία μητρώα.

        Η παρούσα κοινοποιείται α) στο αρμόδιο εποπτείας  Υπουργείο Υγείας, β) στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και γ) στις οικείες Περιφερειακές Αρχές άσκησης δραστηριότητας των άνω επιχειρηματιών- πρώην μελών.

Με τιμή

Η Πρόεδρος