Εμβολιασμός Covid-19

Το ΔΣ του Σωματείου, πρόκειται να επικοινωνήσει με τους αρμόδιους φορείς για τον εμβολιασμό των μελών του. Όσα μέλη επιθυμούν να εμβολιαστούν να στείλουν με mail στο info@podologia.gr το αργότερο μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου και θέμα: «ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ» ένα κείμενο με τα στοιχεία τους και το ΑΜΚΑ τους, στο οποίο κείμενο να αναφέρεται ότι επιθυμείτε την μεταφορά των στοιχείων σας από το Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας προς τον αρμόδιο φορέα με σκοπό την ένταξη σας στο σύστημα εμβολιασμού. Όσα μέλη έχουν προσωπικό, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία και από τα μέλη του προσωπικού τους.