Ενημέρωση για λειτουργία ποδολογικών κέντρων

Βάσει υπουργικής απόφασης, τα ποδολογικά κέντρα (ΚΑΔ 86901908)  λειτουργούν, με σύνεση και αίσθημα προσωπικής ευθύνης, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας. Γνωρίζοντας όμως ότι αρκετοί συνάδελφοι λειτουργούν με παραπάνω από ένα ΚΑΔ, πρέπει να ενημερώνεστε αποκλείστηκα κ μόνο από τους λογιστές σας.

 
Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ.