Εξετάσεις πιστοποίησης ποδολόγων-καθηγητών

Οι επόμενες εξετάσεις, πιστοποίησης ποδολόγων και καθηγητών Ποδολογίας , του Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδας, των αποφοίτων σπουδαστών της Ακαδημίας Ποδολόγων Ελλάδας είναι προγραμματισμένες την Δευτέρα 25 Σεπτέμβρη 2017 και ώρα 9.00π.μ. Έως 10 Ιουνίου 2017 οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις εξετάσεις καθηγητών πρέπει να έχουν συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση του Νόμου/105, ότι δέχονται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδας και να επικοινωνήσουν με το Σωματείο.