Ημερομηνία εξετάσεων πιστοποίησης

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ποδολόγων ανακοινώνουν την διεξαγωγή των εξετάσεων ποιστοποίησης την Δευτέρα 21 Σεπτέμβρη στην έδρα του Σωματείου, στις 9:00πμ.