Καταγγελία

Το  Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας, καταγγέλλει όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς [ Ι.Ε.Κ κ.λπ.] που χρησιμοποιούν τον όρο Ποδολογία, στα εκπαιδευτικά τους  ιδρύματα, διότι δεν πληρούν τις εκπαιδευτικές προϋποθέσεις  και το σημαντικότερο από όλα, δεν υπάρχει εργαστηριακή οργάνωση και εκπαιδευτική ύλη.  Παρακαλούμε ως Σ.Δ.  των ποδολόγων όλους τους κρατικούς φορείς [ υπουργείο υγείας, παιδείας εργασίας και πολιτισμού ] να λάβει θέση στο πρόβλημα που προκύπτει  από εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν πληρούν τους  κανόνες του Σωματείου.  Σαν Έλληνες πολίτες φορολογούμενοι και μέλη του Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδας, ζητάμε οι κρατικοί φορείς να πάρουν θέση.

Αιτούμαστε:

  1. Νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος
  2. Προστασία αυτού.  Όλοι οι Ποδολόγοι του Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδας επαγγελματική προστασία από το κράτος μας.  Επίσης και ως γονείς, επιθυμούμε να μην παρασύρονται τα παιδιά μας από διαφημιστικά σποτ ή υποσχέσεις, διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ότι μπορούν να εξασκήσουν την ειδικότητα.  Η Ποδολογία είναι κομμάτι της Ιατρικής.  Οι κοινωνικοί εταίροι την κατατάσσουν στα παραϊατρικά επαγγέλματα.  Σε όλα τα κράτη μέλη η εκπαίδευση του Ποδολόγου διαρκεί 3 χρόνια και ένα χρόνο πρακτική εξάσκηση.  Η Ελλάδα όταν θέλει να είναι κράτος μέλος και οι Έλληνες ισότιμοι με τους κοινωνικούς εταίρους, οφείλουν να ακολουθούν την ίδια γραμμή.

Η Ελλάδα μπορεί να μην έχει νομοθετική ρύθμιση, έχει όμως Σωματείο και εκπαιδευτικό ίδρυμα Ποδολογίας που τηρεί τους κανόνες των κοινωνικών εταίρων.

Επιτακτική ανάγκη όλων των κρατικών φορέων να λάβουν σοβαρά την καταγγελία του Σωματείου, γιατί σήμερα που η χώρα μας την παρασύρει η λαίλαπα της οικονομικής κρίσης, τουλάχιστον η αγορά εργασίας να στηρίζεται σε εξειδικευμένους επαγγελματίες.

 

Η Πρόεδρος

 

Μερκούρη Μαίρη