Κείμενο διαφήμισης

Η Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας, είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με στόχο και σκοπό την επιστημονική κατάρτιση, σε όσους επιθυμούν να ασκήσουν την ειδικότητα της Ποδολογίας.

Φιλοδοξεί να δώσει στους καταρτιζόμενους όπλα, όχι μόνο ως προς το ζην, αλλά να έχουν την ικανότητα να κρίνουν πρόσωπα και πράγματα, του άμεσου και απώτερου περιβάλλοντος. Τους διδάσκει, πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους από την πλάνη, τους κινδύνους της αμάθειας και την επαγγελματική τους ταυτότητα.

Η Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας, κατάφερε να γίνει το σημείο επαγγελματικής αναφοράς, μέσω του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, έχοντας ως συντεταγμένη την γνώση, την απλότητα και την επιστημονικότητα.

Η Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας, ήταν χθές, είναι σήμερα, θα είναι αύριο ο φωτεινός φάρος για κάθε νέο που αναζητά επαγγελματικό προσανατολισμό. Είναι το κλειδί της επαγγελματικής επιτυχίας.

Η αγορά εργασίας, βρίθει από ανειδίκευτους επαγγελματίες. Για την προστασία της, η Ακαδημία έχει το κλειδί για κάθε νέο επαγγελματία. Το κλειδί αυτό του εξασφαλίζει επαγγελματική ασφάλεια, σταθεροποιώντας το επαγγελματικό του μέλλον. Αυτό το δύσκολο έργο της επαγγελματικής παιδείας, είναι η μόνη προϋπόθεση για να αναδείξει κάθε επαγγελματίας την επαγγελματική του ταυτότητα.

Η Ακαδημία Ποδολόγων, η πρώτη και μοναδική στην Ελλάδα, στόχο και σκοπό έχει την εξειδικευμένη επαγγελματική γνώση, διάρκειας τριών ετών, καθημερινής φοίτησης.

Η Ακαδημία Ποδολόγων, αποτελεί τόσο στην χώρα μας, την πιο έγκυρη και αξιόπιστη επαγγελματική κατάρτιση, όσο και πανευρωπαϊκά. Έτσι οι καταρτιζόμενοι, έχουν την μοναδική ευκαιρία, χωρίς να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να αποκτούν κατόπιν επιτυχών εξετάσεων, τον τίτλο που τους αναγνωρίζει και καταξιώνει ως Ποδολόγους.

Η Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας, ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, σε ένα κράτος μέλος, καλείται να συνδέει τα εθνικά συστήματα επαγγελματικών προσόντων, με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων
(ΕΠΕΠ)
.

Το πλαίσιο αυτό ενισχύει την κινητικότητα όλων των εργαζομένων και των σπουδαστών. Επιτρέπει σ’ αυτούς να κινούνται, αφού έχουν εξασφαλίσει πρώτα την αναγνώριση των προσόντων. Το εργαλείο αυτό ( ΕΠΕΠ ).

Το εργαλείο αυτό (ΕΠΕΠ) βασίζεται στο αποτέλεσμα της μάθησης και όχι στην διάρκεια των σπουδών. Οι κυριότεροι δείκτες είναι , δεξιότητες, ικανότητες, γνώσεις. Δηλαδή τι γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος, τι κατανοεί. Τι είναι ικανός να κάνει, ανεξαρτήτου συστήματος, όπου απέκτησε τα προσόντα. Το 2010 δημιουργήθηκε ένα σύστημα για τη σύγκριση των εθνικών συστημάτων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (ΕΠΕΠ). Το εργαλείο αυτό, είναι ένα εργαλείο γενικής συνεργασίας. Βασίζεται στα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων. Για να εφαρμοστεί αυτό το κοινό πλαίσιο συνεργασίας των κρατών μελών, η επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη για αμοιβαία εμπιστοσύνη, για δέσμευση των διαφόρων ενδιαφερομένων που παρεμβαίνουν στο εθνικό περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο. Το εθνικό πλαίσιο επίσης θα δώσει τη δυνατότητα στους διεθνείς κλαδικούς οργανισμούς να αντιστοιχίσουν τα δικά τους συστήματα προσόντων με το κοινό σύστημα των κρατών μελών.

Η Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας << Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία >>, σε συνεργασία με το Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας και τους κοινωνικούς εταίρους, έχουν την δυνατότητα, να περιφρουρήσουν τον επαγγελματία Ποδολόγο, ούτως ώστε να μην έχουν την άμεση ανάγκη αλλοδαπών εταιριών, αμφιβόλου προέλευσης, μέσω διαδικτύου με όποιο κόστος.