Μήνυμα Προέδρου

Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα προτάσεων ή ανακοινώσεων, μέσω της ιστοσελίδας του Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδας. Σε καμία περίπτωση όμως, το Δ.Σ. δεν υποχρεώνει κανένα μέλος. Απλά, ανάρτηση των προτάσεων γίνεται. Θερμή παράκληση, να μην ενοχλείτε το Δ.Σ. εργάσιμες μέρες και ώρες, αλλά ν’ απευθύνεστε κατευθείαν στο μέλος που παραθέτει την πρόταση.

Με εκτίμηση

H Πρόεδρος
Μερκούρη Μαίρη