Μήνυμα Προέδρου

Με αφορμή την επίσκεψή μου στην επαγγελματική έκθεση Beauty Macedonia 2019, με
χαρά διαπίστωσα, την θέση του Ποδολόγου στα ελληνικά εκπαιδευτικά δρώμενα!!!
Δεκαπέντε χρόνια μετά την ίδρυση και λειτουργίας της Ακαδημίας Ποδολόγων Ελλάδας ,
όλοι πλέον γνωρίζουν και αποδέχονται, ότι , Ποδολόγος δεν είναι αυτός που παρακολουθεί, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα , 1-2 χρόνια, σεμιναρίων αισθητικής άκρων και Ποδολογίας, νομίζοντας ότι μπορεί να εξασκήσει τα ακραία περιστατικά της Ποδολογίας. Για να θεωρείται κάποιος Ποδολόγος, θα πρέπει να έχει φοιτήσει 4 χρόνια.
Η χώρα μας είναι ένα οργανωμένο κράτος, με νόμους και σφραγίδες. Όποιος επιλέγει το
επάγγελμα του Ποδολόγου, δεν έχει ανάγκη να ξενιτευτεί. Η χώρα μας, έχει άρτια
εκπαίδευση και το Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας, πιστοποιεί την εκπαίδευση αυτή, βάσει
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όπως όλοι γνωρίζουμε , η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη, άρα ο
απόφοιτος Ποδολόγος της, αναγνωρίζεται πανευρωπαϊκά!!!
Όλοι όσοι με επισκέφτηκαν στη Beauty, αναγνωρίζουν και επευφημούν, τους ήδη
υπάρχοντες και καταξιωμένους επαγγελματίες ποδολόγους, όπου όλα αυτά τα χρόνια
διατηρούν επαγγελματική στέγη, στην οποία είναι πάντα ευδιάκριτο, το σήμα του
Σωματείου ως Νόμιμο Ποδολογικό Κέντρο. Είναι όλοι απόφοιτοι της Ακαδημίας
Ποδολόγων Ελλάδας. Με την τετραετή εκπαίδευση την οποία έχουν λάβει, μπορούν να
σταθούν στο ύψος, οποιουδήποτε ακραίου περιστατικού, με επιτυχία. Η χώρα μας,
διένυσε και διανύει ακόμα, μια μεγάλη οικονομική κρίση. Όμως ο Ποδολόγος είναι
επιτακτική ανάγκη και γι αυτό άντεξε και αντέχει…Η Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας και το
Σωματείο, αντέχουν ακόμα περισσότερο, για τον απλούστερο λόγο, έχουν γερές βάσεις!!!
Για το λόγο αυτό, ο αριθμός των εισακτέων στην Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας, αυξάνεται ραγδαία!!!
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας Ποδολόγων Ελλάδας, είναι εφάμιλλο άλλων
χωρών, όπως Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, κ.α. κρατών – μελών.
Ο απόφοιτος και πιστοποιημένος Ποδολόγος του Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδας, είναι
ικανός να παρατηρεί και να αξιολογεί, όλες τις βλάβες δέρματος ονύχων, στα άκρα, οι
οποίες προκύπτουν από παθολογικές ή επίκτητες ή ανατομικές δυσλειτουργίες.
Επιτυγχάνει την βελτίωση ποιότητας ζωής του πελάτη- ασθενή, κρατώντας τον σε κίνηση,
απαλλαγμένο από τις βλάβες των κακώσεων, προλαμβάνοντας τον ακρωτηριασμό στο
διαβητικό πόδι, διορθώνοντας τα δύσμορφα νύχια, αποφεύγοντας ανεπιθύμητη
χειρουργική επέμβαση της ονυχοκρύπτωσης, κ.α.
Αυτός είναι ο πιστοποιημένος Ποδολόγος του Σωματείου και απόφοιτος της Ακαδημίας!!!
Οι Ποδολόγοι είναι υπερήφανοι Έλληνες, διότι φοίτησαν στη χώρα μας και επένδυσαν σε
αυτή.

Η Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας, με γενναιοδωρία μας προσέφερε και εξακολουθεί να
μας προσφέρει το χρυσό κλειδί της Ποδολογίας, στα άξια χέρια των Ποδολόγων.
Το μήνυμα που πήρα, τόσο ως Πρόεδρος, αλλά κυρίως ως εκπαιδευτικός είναι
ανυπολόγιστης συναισθηματικής αξίας!!!
Με την ίδρυση και λειτουργία της Ακαδημίας Ποδολόγων Ελλάδας, καταφέραμε να
δημιουργήσουμε ένα τεράστιο οικονομικοκοινωνικό όφελος στην χώρα μας.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, το εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών, κ.α. έχουμε βάλει το
λιθαράκι μας στην οικονομία αυτού του τόπου, σαν καταναλωτές, έμποροι, έλληνες
φορολογούμενοι!!!
Και όλα αυτά …με γνώμονα τη γνώση και τη διαρκή εκπαίδευση!!!

Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος

Μερκούρη Μαίρη