Ορκομωσία 17/10/2010

Στις 17/10/2010, πραγματοποιήθηκε το Συνεδρίο και έγινε η απονομή πέντε Ακαδημαϊκών Τίτλων.

Πέντε νέα μέλη εισήχθησαν στο Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας.