Συνέδριο Οκτωβρίου 2010

Στις 17/10/2010, πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο του Σωματείου Ποδολόγων.