Συνδρομές σωματείου

Ανακοινώνουμε στα μέλη ότι, δεδομένου των συνθηκών και έπειτα από πληθώρα τηλεφωνημάτων από το Δ.Σ. του Σωματείου προς τα μέλη του, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διάθεσης των νομιμοτήτων. Για τον λόγο αυτό, όσα μέλη δεν έχουν λάβει την νομιμότητα τους καθίστανται υπεύθυνα να επικοινωνήσουν με το Δ.Σ. για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία.

Με εκτίμηση το Δ.Σ.