ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Προς ενημέρωση όλων των μελών, ανακοινώνουμε ότι το μέλος του Σωματείου,
στο οποίο έγινε έλεγχος από το ΙΣΑ, ενημερώθηκε αυτοπροσώπως από την
Πρόεδρο του Σωματείου για τα ανωτέρω, την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021.

Ενημερώνουμε τα μέλη, ότι για οποιαδήποτε νομικής φύσης απορία, να
επικοινωνούν με τον νομικό εκπρόσωπο του Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδας,
κύριο Έξαρχο Θανάση  6944910088. Ο οποίος θα προβαίνει στην ταυτοποίηση
του μέλους. Παρακαλείσθε όπως τον ενημερώνετε για το ονοματεπώνυμο σας
και τον αριθμό πιστοποίησης.