Τροποποίηση καταστατικού

Ενημερώνουμε τα μέλη του Σωματείου, ότι με απόφαση του Δ.Σ θα πραγματοποιηθεί τροποποίηση του καταστατικού.  Στόχος και σκοπός η προστασία και αναβάθμιση  του επαγγέλματος.  Ενδεικτικά αναφέρουμε, την προσθήκη υγειονομικού ελέγχου, πιστοποιητικό υγείας, ποινικό μητρώο, κ.α.

Με την δημοσίευση του νέου καταστατικού, θα μπεί σε εφαρμογή τακτικός έλεγχος.