Χρυσοί Κανόνες

Αγαπητοί καταρτιζόμενοι,

Προκειμένου να επιτευχθεί, η ομαλή λειτουργία της σχολικής χρονιάς, συντάχθηκε  από το Δ.Σ. της Ακαδημίας Ποδολόγων Ελλάδας, ένα κείμενο με τον τίτλο

 ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Οι οποίοι θα πρέπει, ασφαλώς να τηρηθούν.

Σας ενημερώνουμε ότι η διάρκεια της φοίτησης σας είναι 3 χρόνια, από εννέα μήνες η κάθε σχολική χρονιά.  Τον τέταρτο χρόνο υποχρεούστε να πραγματοποιήστε την πρακτική σας άσκηση, σε πιστοποιημένο Ποδολογικό Κέντρο.  Στη συνέχεια θα παρουσιάσετε  μια πτυχιακή εργασία και στο τέλος δίνεται εξετάσεις πιστοποίησης στο Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας.  Η απονομή του πτυχίου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, με την επιτυχή εξέταση του Σωματείου. Η φοίτηση είναι καθημερινή υποχρεωτική ή μέσω διαδικτύου.  Σε άλλη περίπτωση επιμηκύνεται, ο χρόνος φοίτησης.

 1. Ώρα έναρξης μαθήματος στις 9:00 π.μ. και λήξη 13:00 μ.μ.
 2. Διάλειμμα, ανά 45 λεπτά , διάρκειας 5 λεπτών.
 3. Επιτρεπόμενες απουσίες καθ΄ όλη τη σχολική χρονιά 50 ωριαίες (δικαιολογημένες).  Με την εξάντληση των απουσιών, χάνεται η σχολική χρονιά.
 1. Οι εξετάσεις θα γίνονται στις προγραμματισμένες ημερομηνίες που θα ορίζει η Ακαδημία.  Οι απόντες θα χάνουν το εξάμηνο  και για να εξετασθούν σε άλλη ημερομηνία, θα καταβάλουν 150 ευρώ.  Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος  αποτύχει στις εξετάσεις, καταβάλει για επανεξέταση 30 ευρώ, έκαστο μάθημα.
 2. Οι καταρτιζόμενοι, υποχρεούται να προσκομίσουν στους καθηγητές τους τις απαιτούμενες εργασίες, στο χρόνο που αυτοί ορίζουν.  Πέραν αυτού, καμία εργασία δεν θα γίνεται δεκτή.
 3. Οι καταρτιζόμενοι, υποχρεούται να παρακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, τα προγραμματισμένα Συνέδρια του Σωματείου  καθώς και τις εκπαιδευτικές εκδρομές στα κατά τόπους Γηροκομεία.  Στο τέλος της χρονιάς θα αποτελούν επιπλέον εξεταστέα ύλη η οποία δεν αγοράζεται.
 4. Η καταβολή των διδάκτρων πρέπει να γίνεται όπως ορίζει η Ακαδημία, από 01-08 έκαστου μήνα.  Τυχόν καθυστέρηση, αποκλείει τους καταρτιζόμενους από τις εξετάσεις ή ακόμα και αποβολή από τη σχολή.
 5. Οι καταρτιζόμενοι, οφείλουν να εισέρχονται στο χώρο της Ακαδημίας, ευπρεπώς ντυμένοι.
 6. Οι καθηγητές της Ακαδημίας, φέρουν το δικαίωμα να προβούν σε πρόχειρα, απροειδοποίητα διαγωνίσματα.
 1. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητής τηλεφωνίας, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς η πόση και η βρώση.
 1. Η καθαριότητα στο εργαστήριο των καταρτιζόμενων, αφορά μόνο τους ιδίους, όπως και στον αύλιο χώρο.  Τυχόν εκτεθειμένα απορρίμματα ή αποτσίγαρα θα αποτελούν  ανάλογη ποινή, που θα αφορά άπαντες τους καταρτιζόμενους.
 2. Τυχόν φθορές, απώλειες ή σπατάλες αναλωσίμων, εργαλείων και μηχανημάτων, θα επιβαρύνουν τους καταρτιζόμενους.
 3. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαγγελματικές Εκθέσεις, θα έχουν απαλλαγή τριών μηνών από την  υποχρεωτική εννεάμηνη πρακτική τους άσκηση.
 4. Μάθημα πρακτικής αποτελεί  και η προβολή DVD.  Στο μάθημα πρακτικής ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να φέρει , τα προσωπικά του εργαλεία, την πετσέτα του και την ρόμπα του.  Τυχόν έλλειψη έστω και ενός εξ αυτών αποτελεί δικαίωμα αποβολής από το μάθημα.
 5. Οι καταρτιζόμενοι, μπορούν να εισέρχονται στα γραφεία των καθηγητών τους, για οποιοδήποτε θέμα τους προβληματίζει, μόνο κάθε Πέμπτη μετά το μάθημα.  Συζητήσεις της αυλής, αφήνουν την Ακαδημία αδιάφορη.

 

Εάν τηρηθούν αυτοί οι χρυσοί κανόνες, απ’ όλους, θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αρμονικά, με απώτερο σκοπό, μόνο την ΓΝΩΣΗ!!!