Αντιμετώπιση

Ορισμός Ειδικότητας

Ως παροχή υπηρεσιών ένας Ποδολόγος μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα (παθήσεις) των άκρων, όπως:

Ονυχοκρύπτωση

Παρακάτω απεικονίζονται δύο περιπτώσεις ονυχοκρύπτωσης
πριν και μετά την θεραπεία της πάθησης.

Πριν:

Μετά:

 

Οστρακοειδές νύχι

Ελικοειδές νύχι

Κάλους

Υπερκερατώσεις

Διαβητικό πόδι

Ορθονυχία

Δυσμορφίες πελμάτων

Ονυχογρύπωση

Ονυχομυκητιάσεις

Δερματικούς μύκητες