Κατάρτιση

Σύσταση του Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδας 

03/02/02 

Συντάσσεται το ιδρυτικό για το Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας. Με την υπ’ αριθμό 6982/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ως νόμιμη η σύσταση του, με την επωνυμία « Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας » με έδρα την Αθήνα ( Δεριγνύ 59-61 ) και με σκοπό την κατοχύρωση, προστασία και προώθηση του επαγγέλματος των Ποδολόγων, καθώς και τη διαμόρφωση επιστημονικών πληροφοριών που αφορούν την επιστήμη της Ποδολογίας.

25/05/03 

Πραγματοποιούνται με επιτυχία οι πρώτες εξετάσεις πιστοποίησης των μελών του Σωματείου απ’ όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή το Σωματείο αποτελείται περίπου από 130 μέλη, εκ των οποίων περί των 70 είναι πιστοποιημένοι ποδολόγοι.

Μέχρι σήμερα η ειδικότητα της Ποδολογίας στη χώρα μας δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη και αυτό γιατί ακόμα δεν υπάρχει σε ανώτερη εκπαίδευση. Το Σωματείο των Ποδολόγων όμως πέτυχε με τις εξετάσεις την κατοχύρωση, πιστοποίηση και νόμιμη λειτουργία των μελών του, 
οι οποίοι έχουν σεμιναριακή εκπαίδευση του αντικειμένου
.